Loading…

Dịch vụ của chúng tôi

Hoạch Định Giao Thông Toà Nhà

Bạn đang lập kế hoạch hoặc phát triển một tòa nhà mới?

Đọc thêm

Quản Lý Bảo Trì & Bảo Dưỡng

Quá nhiều sự cố?

Đọc thêm

Hoạch Định Nâng Cấp Thang Máy

Đã đến lúc hiện đại hóa thang máy của bạn?

Đọc thêm

Mô Phỏng, Phân Tích Giao Thông Toà Nhà

Mô phỏng và phân tích lưu lượng giúp bạn hiểu được hiệu suất của hệ thống giao thông của bạn.

Đọc thêm

Thanh Kiểm Tra Chất Lượng

Không thỏa hiệp về an toàn và chất lượng!

Đọc thêm

Dịch Vụ Kỹ Thuật

Chúng tôi biết làm thế nào để thành công!

Đọc thêm

Giới Thiệu

Lift ENGINEERING Michael EIBEL e.U. cung cấp dịch vụ tư vấn cho việc lắp đặt mới và hiện đại hoá hệ thống giao thông trục đứng của toà nhà. Chúng tôi là thành viên của hiệp hội Kỹ sư Tư Vấn Austria và là địa chỉ liên hệ độc lập cho các vấn đề liên quan đến thang máy và thang cuốn.

Bạn đang tìm kiếm hỗ trợ trong việc lên kế hoạch, đấu thầu, thanh tra chất lượng, kiểm tra nghiệm thu, tính toán, đào tạo, phân tích hoặc xác minh hoá đơn, Lift ENGINEERING Michael EIBEL e.U. là đối tác tin cậy của bạn.

Landmark Tower 81, Ho Chi Minh City, Vietnam