Loading…

Quản Lý Bảo Trì & Bảo Dưỡng

Chi phí dịch vụ cho thang máy và thang cuốn chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí vận hành. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của chúng quyết định đến chất lượng vận hành của toà nhà. Thời gian chờ thang quá lâu, trục trặc, sự cố xảy ra thường xuyên, hay thang chạy ồn, rung lắc tác động trực tiếp đến an toàn, và chất lượng dịch vụ của toàn bộ dự án. Những vấn đề trên dẫn đến nhiều chi phí phát sinh không lường trước.
Chúng tôi đem đến các giải pháp tối ưu cho các công trình hiện hữu ở thời điểm trước lẫn sau dự án.