Loading…

Hoạch Định Nâng Cấp Thang Máy

Thời gian dịch vụ của thang máy và thang cuốn luôn biến động và phụ thuộc nhiều vào tần suất sử dụng, chất lượng hoạch định ban đầu, cũng như chất lượng lắp đặt và bảo trì.

Sự tham gia của một đơn vị tư vấn độc lập đem đến những lợi ích rõ rệt cho chủ sở hữu, chủ đầu tư trong việc giảm chi phí đầu tư ban đầu, giảm chi phí bảo trì bảo dưỡng, đưa ra yêu cầu kỹ thuật, mở thầu, lựa chọn thiết kế và công nghệ thích hợp cho đặc điểm của dự án.

Hiện đại hoá thang máy đem đến những cơ hội nâng cấp toà nhà của bạn để có thể khai thác sử dụng thêm nhiều năm nữa và đảm bảo tuân theo các quy chuẩn, quy định về an toàn, độ tin cậy, hiệu suất sử dụng năng lượng và hiệu quả giao thông của toà nhà.