Loading…

Thanh Kiểm Tra Chất Lượng

IBME-Lift ENGINEERING Michael EIBEL e.U. cung cấp các dịch vụ thanh tra, kiểm tra nghiệm thu cho thang máy và thang cuốn.

  • Thanh tra sơ bộ
  • Kiểm tra nghiệm thu
  • Thanh tra an toàn định kỳ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thanh tra an toàn cho thang máy và thang cuốn. Kết quả thanh tra độc lập cùng với việc sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đánh giá các yếu tố vận hành (độ êm ái vận hành, độ ồn, mức tiêu thụ năng lượng) sẽ cho chủ đầu tư thông tin chính xác về độ an toàn và giúp xác nhận thang máy, thang cuốn của dự án đạt tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu hay không. Các đợt thanh tra định kỳ và đều đặn cũng sẽ đem đến những thông tin hữu ích giúp tăng tuổi thọ và thời gian dịch vụ của các cấu kiện và thiết bị quan trọng của thang máy. Không thoả hiệp về an toàn và chất lượng!