Loading…

Dịch Vụ Kỹ Thuật

Kiểm tra sức khoẻ toàn diện đem đến cái nhìn chi tiết, tổng quát về tình trạng hiện hữu của thiết bị như:

  • Độ êm ái vận hành và độ ồn
  • Phân tích cáp tải, độ căng cáp, độ thẳng hàng cáp tải, điều kiện bôi trơn, các tiêu chí loại bỏ
  • Kiểm tra toàn diện hệ thống cửa tầng, cửa cabin, kiểm tra độ thẳng hàng, tình trạng hư hỏng
  • Kiểm tra ray dẫn hướng, hệ thống bánh xe, shoe dẫn hướng, và thắng cơ an toàn
  • Kiểm tra các thiết bị điện, nhiễu điện từ, tủ điều khiển, bộ biến tần, hệ thống truyền động, chất lượng đi dây
  • Các thiết bị cơ khí, hệ thống thắng, bộ khống chế vượt tốc…
  • Kiểm tra đánh giá độ tin cậy của hệ thống, phân tích nguyên nhân hư hỏng…